Nosework är en gren inom hundsport. Den är relativt ny i Sverige och liknar den träning polis- och narkotikahundar går igenom. Hunden får alltså söka efter olika dofter i flera miljöer. Det är ofta mycket roligt för både hund och ägare.

Att tävla i nosework

För att man ska kunna tävla i nosework krävs det att man tillsammans med sin hund går igenom ett doftprov. Man måste då hitta en doftgömma, alltså ett litet paket med en viss doft i, inom en viss tid. Hunden måste vara minst tio månader gammal för att man ska få göra det här doftprovet och om man klarar provet får hunden börja tävla när den fyllt ett år.

Börja träna nosework

Om man vill veta mer om nosework finns SNWK, svenska nose work klubben i Sverige. De anordnar både tävlingar och träningar på flera olika platser och man kan också träffa andra som antingen är nybörjare inom sporten eller som har tränat den ett längre tag. Det finns också en hel del böcker och sajter inom ämnet. Det går alltså att lära sig en hel del innan man börjar träna och det gör att man snabbt kan bli duktig inom sporten.