Det finns smittsamma sjukdomar som drabbar människor och djur. En del av dem kan också smitta mellan djur och människa, andra smittar bara inom den aktuella arten. Hos Folkhälsomyndigheten kan man läsa mer om olika zoonoser och andra sjukdomar som kan drabba både djur och människor.

Om man drabbas av en zoonos

Om det är så att man får veta att hunden drabbats av en zoonos kan man som människa också behöva behandling för den. Dessutom måste man ofta isolera i alla fall hunden. Det betyder att man inte får rasta den på vissa platser. Ibland får man inte rasta den utanför den egna trädgården, eller utomhus alls. Hunden får inte alls ha någon kontakt med andra hundar.

Ofta tar det en hel del tid innan man blir av med zoonosen och det kan vara krävande både för hunden och för resten av familjen.

Mjältbrand

Mjältbrand är en typ av zoonos som kan smitta mellan människa och djur. Det är dock ovanligt att hundar och katter får sjukdomen och än ovanligare är det att de avlider av den. Ibland kan det vara svårt att veta om en hund drabbats eller inte eftersom att den sällan visar några symtom. Om hunden ätit av ett smittat djur eller befunnit sig nära dem är det dock klokt att testa den.

Rabies

Rabies är en sjukdom som i stort sett är utrotad i Sverige. Om man ska resa utomlands med sin hund behöver den dock vaccineras. Sjukdomen är allvarlig och kan även smitta till människor. I regel smittar den om man blir biten av hunden men det är inte alltid man som människa är mottaglig för smittad.