En valp kan både kissa och bajsa inne. Den är helt enkelt inte rumsren ännu. Det är en sak man får lära hunden. Till en början krävs det flera rastningar. Man kan behöva gå ut flera gånger i timmen och när hunden gör det den ska utomhus måste den få mycket beröm. På så sätt kan hunden lättare förstå vad som förväntas av den.

När den vuxna hunden gör sina behov inne

Ibland kan det ske att en vuxen hund kissar eller bajsar inne. Då kan det handla om flera olika saker. Kanske har man inte sett att hunden gått till dörren för att vilja gå ut. Det kan också vara så att hunden blivit akut dålig i magen och att man då inte hinner med.

En hund kan också göra sina behov inne av andra anledningar. Om den äldre kan det vara så att den inte längre kan hantera sin blåsa eller tarm. Det kan också vara så att hunden markerar med urin. Det är vanligt förekommande om hunden ska löpa, eller om det finns en löptik i huset.

Om hunden helt oförklarligt börjar göra sina behov inne kan det vara dags att besöka veterinären.